Het Bahá’í-geloof erkent de eenheid van God en van Zijn Profeten, ondersteunt het principe van onafhankelijk onderzoek naar de waarheid, veroordeelt alle vormen van bijgeloof en vooroordeel, leert dat het fundamentele doel van religie de bevordering van eendracht en harmonie is, dat zij hand in hand moet gaan met de wetenschap, en dat zij de enige en essentiële basis vormt van een vreedzame, ordelijke en vooruitstrevende samenleving. Het legt de nadruk op het principe van gelijke kansen, rechten en voorrechten voor zowel man als vrouw, bepleit verplichte opvoeding en onderwijs, bant de uitersten van armoede en rijkdom uit, verheft werk dat in de geest van dienstbaarheid wordt verricht tot het niveau van aanbidding, beveelt het aanvaarden van een internationale hulptaal aan en voorziet in de noodzakelijke instellingen voor de vestiging en beveiliging van een permanente en universele vrede.

Shoghi Effendi

De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn

Bahá’u’lláh

Bahá'í Gemeenschap Rotterdam

De kleine Rotterdamse Bahá’í-gemeenschap, die officieel sinds 1961 bestaat, maakt deel uit van de internationale Bahá’í-gemeenschap. Sinds 1844 heeft het Bahá’í-geloof, dat in het Midden-Oosten ontstond, zich over de gehele wereld verspreid. De hedendaagse internationale Bahá’í-gemeenschap omvat meer dan 2100 verschillende etnische en culturele groeperingen, en is daarmee een van de meest diverse en geografisch wijdverspreide georganiseerde groep mensen op aarde. Haar eenheid in verscheidenheid vormt een uitdaging voor pessimistische theorieën over de aard van de mens en de toekomstverwachtingen voor de mensheid.
 
De Bahá’í-geloof kent geen beroepsgeestelijken. Alle zaken worden geregeld door raden die op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau via democratische verkiezing tot stand komen. Fondsen bestaan uitsluitend uit vrijwillige bijdragen van de geregistreerde leden van de gemeenschap. Omdat de Bahá’í-geschriften de nadruk leggen op de noodzaak van onafhankelijk onderzoek naar de waarheid, is de groei van de gemeenschap voornamelijk het resultaat van persoonlijk initiatief en contact. Deze website wil daarbij helpen. Zij heeft als doel de geïnteresseerde bezoeker de mogelijkheid te bieden om zelfstandig betrouwbare informatie over het Bahá'í-geloof te vinden en om in contact te komen met de (Rotterdamse) Bahá'í-gemeenschap. Daarnaast verwijst de website naar door bahá'ís georganiseerde activiteiten, zoals meditatieve bijeenkomsten, leerkringen, kinderklassen en jeugd- & jongerengroepen, die uitdrukkelijk ook voor geïnteresseerden vrij en vrijblijvend toegankelijk zijn.
 
Bahá’ís zien zichzelf als mensen die bezig zijn te leren hoe de principes die Bahá’u’lláh onderwijst, vertaald kunnen worden naar de praktijk van hun persoonlijke leven en dat van de samenleving. In deze geest delen zij hun ervaringen met anderen die eveneens toegewijd zijn aan het ideaal van een rechtvaardige mondiale samenleving.

Onze geschiedenis

Bahai Rotterdam Nederland - Centrale Figuren

Centrale Figuren

Halverwege de 19e eeuw - een van de meest turbulente periodes in de wereld-geschiedenis - verklaarde een jonge koopman ...

Lees meer

Geschiedenis Samenvatting

Geschiedenis

De geschiedenis van het Bahá'í-geloof is uniek. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid volgden zo velen het ontstaan van een ...

Lees meer

Bahai Rotterdam Nederland - Nederlandse Bahá'í Geschiedenis

Nederlandse Geschiedenis

Zoals in de meeste andere Europese landen was het een aanslag op het leven van de sjah van Perzië ...

Lees meer

Bahai Rotterdam Nederland - Rotterdamse Helden

Rotterdamse Helden

Johan en Bernard Collignon werkten als handelsagent in Isfahan. In 1879 probeerden de Rotterdamse broers tijdens vervolgingen tevergeefs ...

Lees meer

Rotterdam viert 200 jaar Bahá'u'lláh

Beste bezoeker,

Speciaal voor de viering van het 200ste geboortejaar van Bahá’u’lláh heeft de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap het boekje ‘Woorden van Bahá’u’lláh’ samengesteld. Het is een compilatie van citaten, wijsheden en gebeden. De Rotterdamse bahá’ís bieden het u graag gratis, per post en geheel vrijblijvend aan.

Met vriendelijke groet, De Rotterdamse bahá’ís

Onze Visie

Leringen

Leringen

De mens moet zich losmaken van elk vooroordeel en van de gevolgen van zijn eigen ver-beelding, zodat hij in staat is onbelemmerd naar de waar-heid te zoeken.

Lees meer

Universele Vrede

Universele Vrede

De Bahá’í-geschriften bevatten talrijke verwijzingen naar universele vrede — “het hoogste doel der mensheid” — als ook uiteenzettingen van de sociale principes die met het bereiken en bewaren van deze vrede zijn verbonden.

Lees meer

Geloof

Geloof

Geloof en rede zijn eigen-schappen van de menselijke ziel waarmee inzichten en kennis worden verworven over de stoffelijke en geeste-lijke dimensies van het bestaan.

Lees meer

Geen woorden ...

Geen woorden ...

Het onrecht in de wereld duurt voort, juist omdat mensen slechts over hun idealen praten en niet trachten die in praktijk te brengen.

Lees meer

 Activiteiten

Bahai Rotterdam Nederland

Meditatieve bijeenkomsten

Het vermogen van meditatie is een onderscheidend kenmerk van een menselijk wezen. Menselijk vooruitgang — geestelijk, materieel of sociaal — zou zonder reflectie en overdenking ...

Lees meer

Bahai Rotterdam Nederland

Leerkringen

Het concept ‘trainings-instituut’ heeft als doel individuen te helpen in het verdiepen van hun begrip van de Bahá’í-leringen, en het verwerven van zowel de geestelijke inzichten als de praktische vaardigheden die nodig zijn om ...

Lees meer

Bahai Rotterdam Nederland

Kinderklassen

Bahá’ís zien kinderen als de kostbaarste schat die een samenleving kan hebben. Zij belichamen de belofte en garantie voor de toekomst. Om deze belofte waar te maken dienen kinderen echter niet alleen stoffelijk maar ook ...

Lees meer

Bahai Rotterdam Nederland

Jeugd- & Jongerengroepen

Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen zien wij onbaatzuchtig-heid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren kennen en het verlangen om ...

Lees meer

Nieuwsgierig naar activiteiten in Rotterdam en omstreken?

Light to the World

 

Een film over het leven en de missie van Bahá'u'lláh

Een wereldwijde gemeenschap

Bahai Rotterdam Nederland - Bahá'í World News Service

The Bahá’í Faith

Officiële website van de internationale Bahá’í-gemeen-schap

bahai.org

Bahai Rotterdam Nederland - Bahá'ís van Nederland

Bahá’ís van Nederland

Officiële website van de Nederlandse Bahá’í-gemeen-schap

bahai.nl

Bahai Rotterdam Nederland - Bahá'í World News Service

Bahá’í World News Service 

Officiële nieuwssite van de wereldwijde Bahá’í-gemeen-schap

news.bahai.org

Bahai Rotterdam Nederland - The Life of Bahá'u'lláh

The Life of Bahá’u’lláh

Geschiedkundige informatie over de grondlegger van het Bahá’í-geloof

bahaullah.org