Hartelijk welkom!

De kleine Rotterdamse Bahá’í-gemeenschap, die officieel sinds 1961 bestaat, maakt deel uit van de internationale Bahá’í-gemeenschap. Sinds 1844 heeft het Bahá’í-geloof, dat in het Midden-Oosten ontstond, zich over de gehele wereld verspreid. De hedendaagse internationale Bahá’í-gemeenschap omvat meer dan 2100 verschillende etnische en culturele groeperingen, en is daarmee een van de meest diverse en geografisch wijdverspreide georganiseerde groep mensen op aarde. Haar eenheid in verscheidenheid vormt een uitdaging voor pessimistische theorieën over de aard van de mens en de toekomstverwachtingen voor de mensheid.

De Bahá’í-geloof kent geen beroepsgeestelijken. Alle zaken worden geregeld door raden die op plaatselijk, nationaal en internationaal niveau via democratische verkiezing tot stand komen. Fondsen bestaan uitsluitend uit vrijwillige bijdragen van de geregistreerde leden van de gemeenschap. Omdat de Bahá’í-geschriften de nadruk leggen op de noodzaak van onafhankelijk onderzoek naar de waarheid, is de groei van de gemeenschap voornamelijk het resultaat van persoonlijk initiatief en contact. Deze website wil daarbij helpen. Zij heeft als doel de geïnteresseerde bezoeker de mogelijkheid te bieden om in contact te komen met de Rotterdamse Bahá'í-gemeenschap. Daarnaast verwijst de website naar door bahá'ís georganiseerde activiteiten, zoals meditatieve bijeenkomsten, leerkringen, kinderklassen en jeugd- & jongerengroepen, die uitdrukkelijk ook voor geïnteresseerden vrij en vrijblijvend toegankelijk zijn.

Bahai Rotterdam

Eerste Rotterdamse Bahá'í Raad (1961)

Bahá’ís zien zichzelf als mensen die bezig zijn te leren hoe de principes die Bahá’u’lláh onderwijst, vertaald kunnen worden naar de praktijk van hun persoonlijke leven en dat van de samenleving. In deze geest delen zij hun ervaringen met anderen die eveneens toegewijd zijn aan het ideaal van een rechtvaardige mondiale samenleving.

Rotterdam viert 200 jaar Bahá'u'lláh

Light to the World: Een 50 minuten durende documentaire over het leven en de missie van Bahá'u'lláh.

 

Bekijk ook: Bicentenary of the Birth of Bahá'u'lláhoverzicht van de wereldwijde activiteiten rond de 200ste viering van de geboortedag van Bahá'u'lláh.

Rotterdamse Bahá'í Activiteiten

 

Bahá'í Huis van Aanbidding Lotus Tempel - New Delhi, India

Meditatieve bijeenkomsten

Rotterdam heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Chicago (VS), New Delhi (India) en Santiago (Chili), geen (zogenoemd) Bahá’í Huis van Aanbidding. Rotterdamse bahá’ís organiseren daarom hun meditatieve bijeenkomsten op huiskamerniveau. Die bijeenkomsten bestaan grotendeels uit het individueel voorlezen van gebeden en passages uit de Bahá’í heilige teksten, en het gezamenlijk bestuderen van de inhoud. Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol en de sfeer is informeel en respectvol. De bijeenkomsten zijn erop gericht om eenheid, vriendschap en vreugde te bevorderen.

U bent van harte welkom om mee te doen aan een meditatieve bijeenkomst. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan even contact op via het contactformulier.

 

 

Leerkring

Leerkringen

Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de Bahá’í-geschriften. De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel. De leerkringen worden gehouden in een omgeving welke bijdraagt aan de geestelijke bekrachtiging van deelnemers die zichzelf gaan zien als actieve en verantwoordelijke eigenaren van hun leerproces. De rol van de begeleider van een leerkring is niet kennis overdragen, maar het leerproces begeleiden waarvoor elke deelnemer zelf verantwoordelijk is. Deze trainingen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van kunst, scheppen een bewuste basis voor een leven van dienstbaarheid.

Iedereen is welkom. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in deelname, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

 

Kinderklassen

Bahá’ís zien kinderen als de kostbaarste schat die een samenleving kan hebben. Zij belichamen de belofte en garantie voor de toekomst. Om deze belofte waar te maken dienen kinderen echter niet alleen stoffelijk maar ook geestelijk voedsel te krijgen. In een wereld waar de vreugde en onschuld van de kindertijd maar al te gemakkelijk kunnen worden overweldigd door het aanhoudende najagen van materialistische doelen, is de morele en geestelijke opvoeding van kinderen van vitaal belang. Het grootbrengen van kinderen die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zowel hun eigen geestelijke groei als voor hun bijdrage aan een voortschrijdende wereldbeschaving, is de fundamentele taak van een gezin. Maar de opvoeding van kinderen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de ouders. Ook de samenleving heeft een belangrijke rol en de Bahá’í-gemeenschap geeft veel aandacht aan dit onderwerp. Kinderklassen voor de geestelijke en morele opvoeding van kinderen, bahá’í en niet-bahá’í, horen dan ook tot de eerste activiteiten van elke beginnende Bahá’í-gemeenschap.

De Rotterdamse bahá’ís bieden in de wijk klassen aan voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Via het contactformulier kunnen ouders in contact komen met een kinderklas-begeleidster.

 

 

Jeugd- en Jongerengroepen

Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen zien wij onbaatzuchtigheid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren kennen en het verlangen om een positieve bijdrage te leveren. Bahá’ís organiseren jeugd- en jongerengroepen (12 tot 15 jaar), waarbij die leren bewuster te leven en de positieve en negatieve krachten in de wereld te onderkennen. Jonge mensen vormen zich een moraal, en krijgen gereedschap aangereikt om hun ware identiteit als nobel wezen te ontwikkelen. Door het ontwikkelen van geestelijke kwaliteiten (deugden), intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving gaan jeugd en jongeren zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de wereld.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Een wereldwijde gemeenschap

Bahá'í Faith

The Bahá’í Faith (Internationaal)

Officiële website van de internationale Bahá’í-gemeenschap

Nederland

Bahá’ís van Nederland

Officiële website van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap

Bahá'í Geschiedenis Nederland

Website over de geschiedenis van het Bahá'í-geloof

Bahá'í News

Bahá’í World News Service 

Officiële nieuwssite van de wereldwijde Bahá’í-gemeenschap

Bahá'í worden?

In essentie is bahá’í worden een privé zaak van het hart. Er is geen ceremonie, ritueel of formaliteit mee gemoeid. Bahá’í zijn betekent dat een individu Bahá’u’lláh erkent als Boodschapper van God voor deze tijd en Zijn leringen aanvaardt als leidraad om zijn/haar leven vorm te geven. Deze stap is een persoonlijke daad van geloof, die niet publiek hoeft te worden. Als een individu zich echter wil aansluiten bij de Rotterdamse Bahá’í-gemeenschap, zal hem/haar gevraagd worden om een zogenoemde “verklaringskaart” te ondertekenen die de aansluiting officieel bevestigt (daaraan zijn geen kosten verbonden). Deze procedure is overal in de wereld dezelfde.

Contactformulier